PAISI

Para sa mga may moroso sa real property tax (Amelyar)

Provincial Ordinance No. 25-2021
“REAL PROPERTY TAX AMNESTY OF 2021”

Baog-o na ordinansa sa may mga moroso sa Real Property Tax (Amelyar) sa probinsya san Sorsogon inaprobahan nan iniimplementar na. Sakop sa mga moroso san nakagi na taon 2021

Ipapautob hanggang DECEMBER 31, 2021.